GDPR policy at FlexBelt

GDPR politik hos FlexBelt

GDPR policy at FlexBelt

GDPR politik hos FlexBelt

GDPR politik hos FlexBelt

GDPR politik hos FlexBelt

EU REGLER OM HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER
EU’s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov trådte i kraft den 25. maj 2018.
I den forbindelse har FlexBelt opdateret vilkårene for, hvorledes vi behandler person- og kundeoplysninger.
HVAD BETYDER REGLERNE FOR DIG?
Formålet er at beskytte dine personfølsomme oplysninger bedre, når vi organiserer og håndterer oplysninger om dig. Din ret til indsigt udvides, og vi skal oplyse hvilke oplysninger vi behandler og hvor længe vi opbevare dem.
HVORDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi bruger dine oplysninger til at opfylde vores forpligtigelser overfor dig og yde den bedste og mest optimale service. Dette gør vi for at kunne levere den rigtige ydelse til det aftalte tidspunkt og til den rigtige modtager.

Ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger er:
FlexBelt A/S - Lanciavej 11, 7100 Vejle
Cvr. 21801143

Kontaktperson
Julie A. Hindse
Telefon
+45 75 72 78 08

E-mail. julie@flexbelt.dk

VILKÅR INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER
Vi indhenter oplysninger til brug for tilbudsgivning, levering af ydelser og brug ved af vores Videns- og Nyhedsflow.
Vi opbevarer oplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til de formål, som var grundlaget for indsamlingen heraf.
Du har ret til at få den ansvarlige til at forklare, hvorledes dine personoplysninger behandles, herunder hvor de stammer fra og du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi opbevarer vedrørende dig.
Du har også ret til at få redigeret eller slettet personoplysninger, hvis du finder dette nødvendigt. Er oplysningerne forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ligeledes ret til at få disse redigeret eller slettet med de begrænsninger, som følger af lovgivningen.
Du har ret til dataportabilitet, dvs. du har ret til at modtage oplysninger om dine personoplysninger hos os i et struktureret og almindeligt anvendt maskinlæsbart format.
Vi overdrager ikke uden dit samtykke dine oplysninger til tredjemand.
Du kan til enhver tid kræve, at FlexBelt begrænser behandlingen af dine oplysninger.
Er behandlingen af de personoplysninger, som vi har registreret alene relevant for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse personoplysninger begrænses til opbevaring. Vi har dog ret til at foretage anden nødvendig behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke (i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a), i EU’s generelle forordning om databeskyttelse, kan du til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage og kræve oplysningerne slettet. Det kan du eksempelvis gøre ved at henvende dig til den ovenfor anførte dataansvarlige hos FlexBelt.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Denmark tlf.: +45 33 19 32 00.
Dine personoplysninger gennemgås løbende i henhold til vores interne retningslinjer og slettes efter behov, i det omfang, at de ikke længere er relevante for os. Det betyder som udgangspunkt, at personoplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet.
Hvis der i henhold til lovgivningen gælder længere opbevaringsfrister, eller hvis personoplysningerne er nødvendige for igangværende retssager eller til forsvar mod erstatningskrav, opbevares de pågældende personoplysninger tilsvarende længere.

Scroll to Top